Vastgoed

Als uw vastgoedonderneming of vastgoedfonds van plan is vastgoed aan te kopen met als doel herontwikkeling of transformatie, adviseren wij te onderzoeken welke gevolgen dit zal hebben voor de heffing van btw en overdrachtsbelasting. De kosten van transformatie vallen namelijk onder btw. Of deze btw een kostenpost vormt in het project hangt af van de aard van de transformatie en het toekomstige gebruik van het getransformeerde vastgoed.

BTW of Overdrachtsbelasting?

Wanneer de transformatie leidt tot het ontstaan van een nieuw vervaardigd goed, is de daaropvolgende doorverkoop van het vastgoed onderworpen aan btw maar vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

“De btw is dan aftrekbaar. Wij staan veel cliënten bij in deze discussie met de Belastingdienst.”

Ook als het getransformeerde vastgoed btw-belast wordt verhuurd, is de btw op de transformatiekosten in principe aftrekbaar. Wij kunnen u hierover adviseren.

Als het getransformeerde vastgoed wordt verhuurd aan particulieren, zal het als vrijgesteld gebruik kunnen worden beschouwd en is de btw niet aftrekbaar. Nadere structurering is dan noodzakelijk.

Vastgoedfonds

Bij het met anderen investeren in vastgoed, kan een vastgoedbeleggingsfonds worden opgezet. Door het oprichten van een beleggingsfonds met duidelijke regels wordt het voor alle deelnemers helder hoe de gezamenlijke investering vorm krijgt.

Vastgoed CV

In de praktijk kiezen veel collectieve vastgoedbeleggers ervoor om een beleggingsfonds op te richten in de vorm van een commanditaire vennootschap of CV.

Goede begeleiding is noodzakelijk bij het opstellen van een prospectus of investeringsmemorandum, het ontwerpen van een juridische fondsstructuur, het opstellen van juridische documenten voor het fonds, de beheerder en bewaarder, en bij het oprichten van het fonds.

Fiscaal dient aandacht te worden besteed aan omzetbelasting, fiscale renteaftrek en optimalisering van de fiscale positie van binnenlandse en buitenlandse participanten. Daarnaast kan het wenselijk zijn om vooraf zekerheid te verkrijgen van de Belastingdienst over de fiscale positie van het fonds en haar participanten. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Offerte aanvragen
U kunt uw situatie aan ons voorleggen of een vraag stellen. Een reactie kunt u binnen vier uur verwachten. Uw informatie wordt via een SSL beveiligde verbinding verzonden. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend.
Vraag nu een offerte aan