Fiscale procedures

Bezwaar, Beroep en Cassatie

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of informatiebeschikking, bijvoorbeeld opgelegd in het kader van een boekenonderzoek of fiscale controle, kunt u hiertegen (meestal) bezwaar maken.

“Indien u in de bezwaarfase van mening blijft verschillen, kunt u besluiten om in beroep te gaan en uw zaak aan de rechter voor te leggen.”

Jaarlijks worden meer dan 300.000 bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst. Daarvan wordt minder dan 10% aan de rechtbank voorgelegd in beroep. Daarna is nog hoger beroep en cassatie mogelijk. Door de rechter wordt niet alleen gekeken naar het besluit zelf, maar ook naar de wijze waarop zij tot stand is gekomen. Zijn mogelijk de regels van het formele recht geschonden en welke gevolgen moeten daaraan worden verbonden?

Wij zijn succesvol in het voeren van procedures voor bedrijven en particulieren, vaak in een internationale context, op alle gerechtelijke niveau’s en in internationale arbitrage.

Boekenonderzoek

Wij worden vaak geraadpleegd bij boekenonderzoeken. In 2022 werden 8000 boekenonderzoeken uitgevoerd, met een correctieresultaat van 840 miljoen (in 2019, vóór corona was het aantal boekenonderzoeken 17.000).

“Wij hebben bijzondere expertise op het gebied van fiscale boetes waarbij inspecteur en belastingplichtige verschillende standpunten innemen over de feiten en de toepassing van het recht.”

Hiermee kunnen wij u helpen

 • tijdige indiening Bezwaarschrift
 • gedegen processtukken
 • uitstel van betaling
 • specialistische kennis Formeel Belastingrecht
 • inhoudelijk sterke argumenten
 • bestrijden van boete en opgelegde rente
 • doordachte strategie
 • aandacht voor bewijslastverdeling
 • inzage in uw belastingdossier
 • wij gaan voor u naar de hoorzitting
 • volledige ontzorging
Offerte aanvragen
U kunt uw situatie aan ons voorleggen of een vraag stellen. Een reactie kunt u binnen vier uur verwachten. Uw informatie wordt via een SSL beveiligde verbinding verzonden. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend.
Vraag nu een offerte aan