Ondernemingsrecht

Onze juridische professionals kunnen u geïntegreerde adviezen geven over de oprichting van vennootschappen en rechtspersonen in verschillende jurisdicties, personenvennootschappen, corporate housekeeping, het opstellen en onderhandelen van allerlei soorten commerciële overeenkomsten, het opstellen van volmachten, herstructurering, omzettingen, ontbindingen en liquidaties, joint ventures, het opzetten van dochtervennootschappen en vaste inrichtingen, bestuurdersaansprakelijkheid.

Commerciële contracten

Wij bieden services aan voor het opstellen, beoordelen, en onderhandelen van vennootschappelijke documenten zoals statuten en vennootschapsakten, en tevens verschillende soorten commerciële contracten. Dagelijks stellen wij algemene voorwaarden, agentuur- en distributieovereenkomsten op voor cliënten. Bij de formulering van bepalingen houden wij rekening met de verdeling van risico’s en kans op procedures.

“Wij kunnen uw internationale joint venture overeenkomst opstellen, of samenhangende contracten beoordelen op innerlijke consistentie om uitlegdiscussies te voorkomen.”

Offerte aanvragen
U kunt uw situatie aan ons voorleggen of een vraag stellen. Een reactie kunt u binnen vier uur verwachten. Uw informatie wordt via een SSL beveiligde verbinding verzonden. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend.
Vraag nu een offerte aan