Over ons

Wij bieden topspecialisten op het gebied van Belastingrecht en Ondernemingsrecht, en adviseren cliënten over grensoverschrijdende transacties, fusies en splitsingen, joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten. Bij de implementatie en het opstellen van juridische documentatie bieden wij volledige ondersteuning. Tot onze cliënten behoren internationaal opererende bedrijven, vermogende particulieren, familiebedrijven, DGA’s, vastgoedondernemers, en advocaten- en accountantskantoren.

Belastingrecht en Ondernemingsrecht

Wij begeleiden internationaal opererende cliënten bij het optimaliseren en vereenvoudigen van juridische structuren, (grensoverschrijdende) herstructureringen (m.n. fusie, splitsing en omzetting), zetelverplaatsingen en het aangaan van Joint Ventures in alle jurisdicties binnen de EU en in belangrijke jurisdicties buiten de EU.

Herstructurering en procesrecht

Wij vertegenwoordigen cliënten in omvangrijke belastingdossiers in bezwaar, beroep en cassatie, bij het verkeerd toepassen van fiscale regels, BTW procedures, fiscale fraude, transfer pricing geschillen, APV-problematiek (trusts, foundations, etc), en in internationale casusposities waarin het gaat om de juiste toepassing van belastingverdragen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 – 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).