Transfer Pricing

Transfer pricing (verrekenprijzen) ziet op de prijsbepaling bij grensoverschrijdende transacties tussen verbonden vennootschappen van een internationale onderneming.

“Omdat veel landen hun eigen transfer pricing regels kennen, die aan verandering onderhevig zijn, wordt dit steeds complexer en kent het de nodige risico’s.”

Om te voorkomen dat internationale ondernemingen kunstmatig met winsten schuiven tussen jurisdicties, wordt het at arm’s length principe gebruikt om de verrekenprijzen tussen entiteiten in verschillende landen van een onderneming vast te stellen. Dit beginsel brengt mee in dat tussen verbonden vennootschappen dezelfde prijzen worden gehanteerd als tussen derde partijen het geval zou zijn. Een belangrijk risico is dat verrekenprijzen door verschillende landen verschillend worden vastgesteld, het zogenaamde interpretatierisico. Dit kan leiden tot dubbele belastingheffing.

Transfer Pricing documentatie

Het op orde hebben van transfer pricing documentatie en risicomanagement wordt steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid te beperken.

Wij kunnen u helpen bij het voldoen aan internationale wet- en regelgeving en het adviseren over prijsbepaling tussen internationale vestigingen onderling, overdracht van een immaterieel activum, of grensoverschrijdende financiering. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Hiermee kunnen wij u helpen

  • Planning
  • Documentatie
  • Boekenonderzoeken
  • Fiscale geschillen
  • Advance pricing agreements (APA)
  • Risicomanagement
  • Benchmarkonderzoeken
Offerte aanvragen
U kunt uw situatie aan ons voorleggen of een vraag stellen. Een reactie kunt u binnen vier uur verwachten. Uw informatie wordt via een SSL beveiligde verbinding verzonden. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend.
Vraag nu een offerte aan