Algemene Voorwaarden

Wij hanteren voor de levering van diensten aan cliënten algemene voorwaarden: ‘ALGEMENE VOORWAARDEN INCVRIA 2018’. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 58282920 en gelden voor alle offertes en overeenkomsten. Zij kunnen hieronder worden gedownload.

Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen, uit te printen en/of te bewaren